Eiropa 814. gadā

Pēc Kārļa Lielā nāves.

Vikingu ceļojumi

Skandināvu jūrasbraucēju maršruti un apmetnes 8.-11. gs.

Vecākais Futark